Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje nt. realizacji programów PFRON: "Mieszkanie dla absolwenta", "Dostępne mieszkanie", "Mobilność osób z niepełnosprawnością" zamieszczono w zakładce "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych"