Godziny pracy:
Pracownicy wykonują swoje obowiązki
w godzinach: 7:30 - 15:30 (od poniedziałku
do piątku)
Dyżury w godzinach: 15:30 - 18:00 (od poniedziałku
do piątku