INFORMACJA

Firma FUDA z Lublina zaprasza w ramach projektu Europejski poziom II na bezpłatne szkolenia podniesienia umiejętności komputerowych i językowych potwierdzone certyfikatami. Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

Komunikat

Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informujemy, że rusza II edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom "Pracownia Talentów", który skierowany jest do organizacji

W dniu 30.05.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodiznie w Rykach obchodziło Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem - Powiatowy Dzień Rodziny.

Komunikat

W związku z uchwałą nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 09.06.2014r. został skrócony termin przyjmowania wniosków w module I pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Dotychczasowy termin przyjmowania

Przemoc w rodzinie to zachowania mające na celu sprawowanie kontroli nad bliską osobą. Może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Priorytetowym obowiązkiem każdego obywatela jest zapobieganie przemocy. Naszym celem, jako instytucji powiatowej, jest nieustanne zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także inicjowanie i wspieranie zadań, które