KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jeśli jednak Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Jeśli Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

Szczegółowe informacje o Programie : Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością oraz lista technologii dostępnej znajdują się na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-do-skorzystania-z-wypozyczalni-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawno/

Informujemy, że zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł  I (nabór wniosków trwał do 31.08.2023r.)

Od dnia 1 września 2023r. uruchomiono nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dot. roku akademickiego/szkolnego 2023/2024).

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a do dnia 10.10.2023r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków i załączników znajdują się w zakładce: Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach prowadzi nabór na szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze pod hasłem:

„Mamy prawo żyć w rodzinie. Zostań rodziną zastępczą”.

Szkolenie jest bezpłatne.

Podczas szkolenia zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka
 • znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka
 • więzi, strat, poczucia wartości, komunikacji
 • psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • prawa rodzinnego
 • systemu pieczy zastępczej

 Zapoznasz się też z doświadczeniami rodzin, które sprawują pieczę zastępczą – praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.

Zgłoś się już teraz! tel.:  81/ 865-47-06,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Spółdzielnia Socjalna RYKOVISKO oraz Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych organizują Półkolonie dla dzieci: Wakacyjne Warsztaty "Letnia Akademia Polskiej Twórczości" w terminach: 31.07. - 04.08.2023r. oraz 07.08-11.08.2023r.

Serdecznie zapraszamy !

Zapisy przyjmowane są przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych pod numerem telefonu: 574 558 227 lub  mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wystartowała infolinia iPFRON+

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

 Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

 Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

 Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

 Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

 Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Fundacja EY prowadzi rekrutację do 13 edycji Akademii Świadomego Rodzica 

Mądra pomoc to nie tylko rehabilitacja i pomoc dziecku, które ma trudniejszy start w życiu. Wsparcie Fundacji EY opiera się  na szkoleniu i edukowaniu rodziców z zakresu traum dziecka, jak możemy reagować jako rodzice/opiekunowie, aby dziecko lepiej się rozwijało, co to oznacza, że dziecko ma trudne zachowania i co z nimi zrobić, jak lepiej współpracować z dzieckiem a nie walczyć.

Te odpowiedzi i ogrom wsparcia otrzymują od nas rodzice i opiekunowie w Akademii Świadomego Rodzica

Rekrutacja do 13 edycji:

 • Formularze zbierane są do 20.07.2023, z możliwością przedłużenia do 15.08, jeśli rodzina jest zainteresowana
 • Najważniejsze informacje są zawarte w ulotce w załączniku.
 • 1 trening odbędzie się w 6-10.09.2029 (kolejne terminy w ulotce)
 • Uczestnictwo obejmuje wszystkie spotkania.

Ulotka - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Po więcej informacji zachęcamy do przeczytania ulotki i bezpośredniego kontaktu.

Agnieszka Palka

Fundacja EY

Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa, Poland

Tel. 22 557 7880 | Fax: +48 22 557 7001

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.ey.com.pl/fundacja

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne.

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię społeczną pt. "#Nie wybaczysz sobie...#Rozmawiaj#Reaguj". Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci.

Winny jest nie tylko sprawca, ale także każdy kto wie i nie reaguje. Dziecko, które nie czuje wsparcia i pomocy, nie widzi szans na ratunek.

Gdy zauważysz, że dziecko jest m. in. przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

 

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży:  800 12 12 12 lub 116 111, Czat: czat.brpd.gov.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 czat: 116sos.pl

Całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym: 222 309 900

Telefony są anonimowe i bezpłatne.   

W dniu 1 czerwca br., na scenie parkowej w Rykach odbyły się obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Po raz 15-ty organizatorem tego Święta, które ma na celu promowanie Rodzicielstwa Zastępczego oraz jest okazją do przekazania podziękowań za trud wychowania dzieci przebywających w tych Rodzinach było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. Partnerami obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w 2023r. byli: Powiat Rycki, Fundacja EY, CKiS w Rykach, MDK w Dęblinie, Twój Głos.

Teresa Flak Dyrektor PCPR w Rykach  rozpoczęła spotkanie słowami: Rodzina Zastępcza to nie zawód, to MISJA. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 roku- dzień 30 maja ustanowił Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, żeby w sposób szczególny podkreślić znaczenie tej formy opieki. W Polsce ponad 70 tys. dzieci przebywa w pieczy zastępczej z czego 56 tys. w rodzinnych formach, żeby zobrazować jest to liczba zbliżona do liczby mieszkańców naszego powiatu.  Aktualnie w powiecie ryckim funkcjonują 33 rodziny zastępcze, jedna rodzina zawodowa zamieszkuje na terenie powiatu hajnowskiego. Łącznie w rodzinnej formie pieczy zastępczej przebywa 40 dzieci. Powstają kolejne rodziny zastępczej, jednak nie zabezpieczają istniejących potrzeb w tym zakresie. PCPR  prowadzi kampanię  promującą Rodzicielstwo Zastępcze mającą na celu również poszukiwanie kandydatów do tej formy opieki pod hasłem ,,Mamy prawo żyć w rodzinie".

Na obchody tego dnia przybyli licznie zaproszeni goście: władze powiatu ryckiego, włodarze miast i gmin, Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Rykach, kuratorzy, dyrektorzy i pracownicy jednostek  współpracujących  z PCPR, wsparcie duchowe i dobre słowo przekazał proboszcz parafii ryckiej. Obecni byli bohaterowie tego dnia - Rodziny Zastępcze z powiatu ryckiego wraz z wychowankami oraz mieszkańcy powiatu.

Monika Kośmińska Wicestarosta Powiatu Ryckiego i Teresa Flak Dyrektor PCPR w Rykach wręczyły adresy okolicznościowe i upominki w podziękowaniu za wielkie serce, empatię, zaangażowanie w wychowanie dzieci znajdujących się pod Ich opieką. Wszystkie dzieci otrzymały życzenia i prezenty z okazji Dnia Dziecka.

Kolejnym punktem w programie tego święta była cześć artystyczna, którą rozpoczął solista z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach wraz z grupą taneczną, następnie obchody tego dnia uświetniły dzieci i młodzież z Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Po części artystycznej odbył się Konkurs Talentów w którym wzięły udział dzieci chcące zaprezentować swój talent m.in. grę  na instrumentach, śpiew i taniec oraz recytowanie wierszy. Jury ogłosiło swój werdykt i wręczyło nagrody wszystkim uczestnikom konkursu.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie wozu strażackiego z możliwością zaprezentowaniem jego wyposażenia  oraz  sprawdzenia własnych umiejętności w zakresie obsługi węża  strażackiego pod okiem profesjonalistów z Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rykach.

W czasie uroczystości przeprowadzono ,,Konkurs słodkości" polegający na degustacji i wyborze najbardziej ulubionego ciasta, które przygotowały dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami. Został również ogłoszony konkurs wiedzy ogólnej w którym za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymywał nagrodę.

Były liczne atrakcje towarzyszące, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci m.in. malowanie buziek i robienie tatuaży, możliwość skorzystania ze zjeżdżalni, pieczone kiełbaski, popcorn, koreczki oraz mnóstwo innych smakołyków.

Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem  Dziecka upłynęły w miłej, radosnej atmosferze i były szansą na przybliżenie tematyki Rodzicielstwa Zastępczego. 

 

Pomoc i wsparcie w organizacji Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego udzielili:

 1. Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Powiatu Ryckiego
 2. Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Powiatu Ryckiego
 3. Pani Danuta Majek – Prezes Banku Spółdzielczego w Rykach
 4. Państwo Małgorzata i Artur Storczyk – Auto Storczyk
 5. Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach
 6. Pan Michał Majek – BIOrself Catering Dietetyczny
 7. Pan Dariusz Majchrzak – P.P.H.U. MARGO
 8. Pani Ewa Koryś – Ubojnia z masarnią „KORYŚ”
 9. Drukarnia i Agencja Reklamowa „Figaro”
 10. Pan Bogdan Meyer – „Gościniec Cegielnia”
 11. Pani Dorota Wesołek - „Wesoła Zagroda”
 12. Pani Sylwia Kępka – Hurtownia HAPPY
 13. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych chor. Maryla Szczechowska

oraz

Centrum Kultury i Sportu w Rykach

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Gabrysia Machul i Paulina Chadaj – malowanie twarzy i wykonywanie tatuaży

Pan Roman Grzelak – nagłośnienie

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

Młodzieżowa Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach – Naczelnik Paweł Pioterczak

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach składa wszystkim darczyńcom oraz uczestnikom uroczystości serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.