Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach: 22 lutego - 28 lutego 2021 roku

 

                     Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2021 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. z 2003 r., Nr 59, poz. 517).

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Rykach, Sąd Rejonowy w Rykach, Prokuratura Rejonowa w Rykach oraz inne podmioty.

W ramach tej akcji zainteresowane osoby z powiatu ryckiego będą mogły uzyskać bezpłatne porady mi.n. prawne i psychologiczne.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego będzie udzielane w godzinach:

22 lutego 2021r.(poniedziałek)  - w godz. 7:30-14:30

23-28 lutego 2021r. (wtorek-piątek) – w godz. 11:00-18:00

W związku z sytuacją epidemiologiczną, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 8654 852. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa   uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

 

W Sądzie Rejonowym w Rykach przy ul. Kościuszki 15 prowadzone będą dyżury  z udziałem asystentów sędziów Sądu Rejonowego w Rykach:

 22 lutego 2021 roku (poniedziałek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu, pok. 35, w godz. 10.00 – 14.00

 23 lutego 2021 roku (wtorek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 35, w godz. 10.00 – 14.00

 24 lutego 2021 roku (środa):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 17, w godz. 10.00 - 14.00

 25 lutego 2021 roku (czwartek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 17, w godz. 10.00 – 14.00

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 10.00 – 14.00

 26 lutego 2021 roku (piątek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 10.00 – 14.00

 

W Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29, osoby pokrzywdzone mogą kontaktować się telefonicznie z pełniącymi dyżur:

 22 lutego 2021r. – prokurator Aneta Orzepowska – tel. 81 865 75 16

23 lutego 2021r. – asesor Bartłomiej Komisarczyk – tel. 81 865 75 21

24 lutego 2021r –- prokurator Artur Oleszek – tel. 81 865 75 23

25 lutego 2021r. -  st. asystent prokuratora Magdalena Garbacz-Sykała – tel. 81 865 75 24

26 lutego 2021r. – prokurator Paweł Jarzyna -  tel. 81 865 75 18

Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 - 14:00

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2021 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:  https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie Sądu Rejonowego w Rykach pod adresem: www.ryki.sr.gov.pl – w zakładce: „Aktualności”.

 

Informujemy, że w Rykach przy ul. Żytniej 8 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Punkt prowadzi  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides z Lublina.

Pomoc skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.
Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog oraz różne formy wsparcia socjalnego.
Lokalny punkt w Rykach czynny jest w dniach  wtorek i czwartek  w godzinach   15.00-19.00
Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556.

 

 

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II będą dostępne w systemie SOW, na stronie internetowej PCPR w zakładce Aktywny Samorząd oraz w siedzibie PCPR od dnia 01.03.2021r.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I

od 01.03.2021. do 31.08.2021r.

Moduł II

od 01.03.2021r. do 31.03.2021r (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

                         do 10.10.2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roki - tutaj

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określana jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

W pierwszym kwartale br. przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 rozpocznie swoją działalność Punkt Diagnozy i terapii FAS/FASD, w którym będzie świadczona bezpłatna pomoc.

Zespół specjalistów będzie wykonywał pełną doiagnoze w zakresie FAS oraz FASD, która będzie punktem wyjścia dla bezpłatnej terapii świadczonej w Punkcie. Planowane jest również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Szczegóły dotyczące działalności Punktu będą podane na stronie internetowej ROPS w Lublinie www.rops.lubelskie.pl

Dom Pomocy Społecznej
im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie

 

 

Jeśli znasz osobę samotną, potrzebującą pomocy, wymagającą opieki i wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Rykach tel. 81 865
48 52

lub  bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie  tel.  81 865 06 23

 

Jeśli los opuszczonych dzieci , nie jest ci obojętny…

Zgłoś się do nas, właśnie na ciebie czekamy

Zostań Rodziną Zastępczą !!!

Pomóż spełnić dziecięce marzenia

 

 

Jeśli chcesz zostać rodzina zastępczą  zgłoś się do Nas !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki

 

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: 81 8654 -706 oraz w zakładce "Piecza zastępcza"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że dysonuje wolnym miejscem w Domu Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle, somatycznie chorych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

składamy Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnością

serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.

Niech każdy dzień dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o troskach.

Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny i bliski

oraz samych szczęśliwych dni, pełnych ciepła i spełnionych marzeń.

                                                                       życzy

                                                                   Teresa Flak

                                                                    Dyrektor PCPR 

                                                                   wraz z pracownikami

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 3 listopada 2020r. w  związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi petentów, sprawy w tut. Centrum należy załatwiać drogą pocztową - ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki,  pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tym poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP - /pcprryki/SkrytkaESP

Informacja o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Szanowni Państwo !

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 17-22.09.2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przekazywany był sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych, realizujących obowiązek szkolny, w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej  w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19 poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych.

Z wielką przyjemnością  przekazujemy  informację , iż w dniu 19.08.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ryckim a Wojewodą Lubelskim dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako realizatora projektu wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Program "Dobry start"  - 2020r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019r. poz. 1343) świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

-  szkole podstawowej,

-  szkole ponadpodstawowej,

- klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

-  w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

INFORMATOR O INSTYTUCJACH, PODMIOTACH ORAZ ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Z POWIATU RYCKIEGO, KTÓRE REALIZUJĄ ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - tutaj