Nieodpłatna Pomoc Prawna w okresie epidemii

W powiecie ryckim nieodpłatne porady prawne udzielane są nieprzerwanie, z zastrzeżeniem ograniczeń spowodowanych stosowaniem reżimu sanitarnego w związku z obowiązującym na obszarze kraju stanem epidemii.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tych przedsiębiorców.

W Starostwie Powiatowym w Rykach radcowie i adwokaci udzielają porad zdalnie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym wizyty.

Prawnicy udzielają porad codziennie w godzinach od 12.00 do 16.00.

Szanowni Państwo

W związku z planowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przystąpieniem do II edycji konkursu organizowanego przez Fundację EY pt. „Dzień rodzicielstwa zastępczego – kampania społeczna”, gdzie głównym celem konkursu jest organizacja kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na cztery krótkie pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik.

Odpowiedzi prosimy odesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki umieszczonej przed drzewami siedziby PCPR w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10 A w terminie do dnia 16 kwietnia b.r.

Powyższa ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Druk ankiety - pobierz

Drodzy Państwo – Wasza pomoc, polegająca na wypełnieniu ankiety daje nam większe szanse na zakwalifikowanie do konkursu i pozyskanie środków na kampanię społeczną.

 

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie.

 

Teresa Flak

Dyrektor PCPR w Rykach

Informujemy, że na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2021r. czasowo zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Ośrodku Wsparcia w terminie 29 marca 2021r - 9 kwietnia 2021r.

Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach: 22 lutego - 28 lutego 2021 roku

 

                     Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2021 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. z 2003 r., Nr 59, poz. 517).

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Rykach, Sąd Rejonowy w Rykach, Prokuratura Rejonowa w Rykach oraz inne podmioty.

W ramach tej akcji zainteresowane osoby z powiatu ryckiego będą mogły uzyskać bezpłatne porady mi.n. prawne i psychologiczne.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego będzie udzielane w godzinach:

22 lutego 2021r.(poniedziałek)  - w godz. 7:30-14:30

23-28 lutego 2021r. (wtorek-piątek) – w godz. 11:00-18:00

W związku z sytuacją epidemiologiczną, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 8654 852. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa   uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

 

W Sądzie Rejonowym w Rykach przy ul. Kościuszki 15 prowadzone będą dyżury  z udziałem asystentów sędziów Sądu Rejonowego w Rykach:

 22 lutego 2021 roku (poniedziałek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu, pok. 35, w godz. 10.00 – 14.00

 23 lutego 2021 roku (wtorek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 35, w godz. 10.00 – 14.00

 24 lutego 2021 roku (środa):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 17, w godz. 10.00 - 14.00

 25 lutego 2021 roku (czwartek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 17, w godz. 10.00 – 14.00

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 10.00 – 14.00

 26 lutego 2021 roku (piątek):

-      asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 10.00 – 14.00

 

W Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29, osoby pokrzywdzone mogą kontaktować się telefonicznie z pełniącymi dyżur:

 22 lutego 2021r. – prokurator Aneta Orzepowska – tel. 81 865 75 16

23 lutego 2021r. – asesor Bartłomiej Komisarczyk – tel. 81 865 75 21

24 lutego 2021r –- prokurator Artur Oleszek – tel. 81 865 75 23

25 lutego 2021r. -  st. asystent prokuratora Magdalena Garbacz-Sykała – tel. 81 865 75 24

26 lutego 2021r. – prokurator Paweł Jarzyna -  tel. 81 865 75 18

Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 - 14:00

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2021 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:  https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie Sądu Rejonowego w Rykach pod adresem: www.ryki.sr.gov.pl – w zakładce: „Aktualności”.

 

Informujemy, że w Rykach przy ul. Żytniej 8 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Punkt prowadzi  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides z Lublina.

Pomoc skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.
Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog oraz różne formy wsparcia socjalnego.
Lokalny punkt w Rykach czynny jest w dniach  wtorek i czwartek  w godzinach   15.00-19.00
Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556.

 

 

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II będą dostępne w systemie SOW, na stronie internetowej PCPR w zakładce Aktywny Samorząd oraz w siedzibie PCPR od dnia 01.03.2021r.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I

od 01.03.2021. do 31.08.2021r.

Moduł II

od 01.03.2021r. do 31.03.2021r (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

                         do 10.10.2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roki - tutaj

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określana jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

W pierwszym kwartale br. przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 rozpocznie swoją działalność Punkt Diagnozy i terapii FAS/FASD, w którym będzie świadczona bezpłatna pomoc.

Zespół specjalistów będzie wykonywał pełną doiagnoze w zakresie FAS oraz FASD, która będzie punktem wyjścia dla bezpłatnej terapii świadczonej w Punkcie. Planowane jest również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Szczegóły dotyczące działalności Punktu będą podane na stronie internetowej ROPS w Lublinie www.rops.lubelskie.pl

Dom Pomocy Społecznej
im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie

 

 

Jeśli znasz osobę samotną, potrzebującą pomocy, wymagającą opieki i wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Rykach tel. 81 865
48 52

lub  bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie  tel.  81 865 06 23

 

Jeśli los opuszczonych dzieci , nie jest ci obojętny…

Zgłoś się do nas, właśnie na ciebie czekamy

Zostań Rodziną Zastępczą !!!

Pomóż spełnić dziecięce marzenia

 

 

Jeśli chcesz zostać rodzina zastępczą  zgłoś się do Nas !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki

 

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: 81 8654 -706 oraz w zakładce "Piecza zastępcza"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że dysonuje wolnym miejscem w Domu Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle, somatycznie chorych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

składamy Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnością

serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.

Niech każdy dzień dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o troskach.

Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny i bliski

oraz samych szczęśliwych dni, pełnych ciepła i spełnionych marzeń.

                                                                       życzy

                                                                   Teresa Flak

                                                                    Dyrektor PCPR 

                                                                   wraz z pracownikami

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 3 listopada 2020r. w  związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi petentów, sprawy w tut. Centrum należy załatwiać drogą pocztową - ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki,  pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tym poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP - /pcprryki/SkrytkaESP

Informacja o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Szanowni Państwo !

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 17-22.09.2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przekazywany był sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych, realizujących obowiązek szkolny, w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej  w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19 poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.