W dniu 15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone już od 1964 roku. W Polsce po raz pierwszy oficjalne obchody tego dnia odbyły się w 1993 roku. Obchody tego święta  pozwalają  na integrację osób niewidomych i słabowidzących z osobami pełnosprawnymi.

Jest to również dobra okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację i potrzeby osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzenia dyskusji o problemach, jakie napotykają w życiu codziennym.

Z okazji tego międzynarodowego święta kierujemy najserdeczniejsze życzenia do osób niewidomych, słabowidzących oraz ich rodzin i przyjaciół, a także tych wszystkich, którzy na co dzień wspierają tę grupę osób.

Życzymy zdrowia, urzeczywistnienia wszystkich planów, zrozumienia i życzliwości, a przede wszystkim równych szans w życiu społecznym i zawodowym.

 

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia psychicznego z jakimi każdego dnia boryka się coraz większa liczba ludzi jak również na tempo życia, rozwój cywilizacji, życie w stresie (szczególnie w czasie trwania pandemii COVID-19 związanej z tym izolacji społecznej), brak właściwego odpoczynku co sprzyja rozwojowi zaburzeń psychicznych. Dla osób chorych równie ważna jest społeczna akceptacja i zrozumienie, że choroba psychiczna to choroba jak każda.

W 2021r. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest pod hasłem : „Zdrowie psychiczne w nierównym świecie”

Temat ten został wybrany w globalnym głosowaniu z udziałem członków, interesariuszy i sympatyków Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Wybrany temat podkreśla nierówny dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach gdzie znaczna część osób z zaburzeniami psychicznymi w ogóle nie ma dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Wiele osób z chorobami psychicznymi nie otrzymuje leczenia, do którego mają prawo i na które zasługują, a wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami nadal doświadcza napiętnowania i dyskryminacji.

Prawa osób psychiczne chorych reguluje:

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882)

- Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 458)

Celem tego programu jest promowanie zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych, zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji  oraz zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej. Każdy z nas przeżywał w swoim życiu stany obniżonego samopoczucia z powodu nadmiaru obowiązków, nie radzenia sobie z problemami rodzinnymi czy zawodowymi. Ważne jest aby w takich sytuacjach umieć zadbać o nasze zdrowie psychiczne.

Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne.

10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

  1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój
  2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób
  3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną
  4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne - odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen
  5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji  
  6. Postaraj się utrzymywać stały plan dnia
  7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu
  8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek
  9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc
  10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę   wymagają szczególnej troski i opieki

Jeśli pomimo tego zauważymy, że dzieje się z nami coś niepokojącego zwróćmy się o pomoc do fachowców bo każdy problem można rozwiązać i każdą chorobę można leczyć

 TU UZYSKASZ WSPARCIE I POMOC:

Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111 ( 12-2 )

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym  tel. 116 123  ( 14-22 )

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (telefon całodobowy)

 

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna :

RYKI:

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Centrum Medycznym SANMED A.D. Kołodziejek s.c., ul. Żytnia 16, 08-500 Ryki - tel. 81 822 89 99

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Medivita s.c., ul. Warszawska 100, 08-500 Ryki - tel. 81 865 58 58

Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp z o.o., ul. Kirkora 12, 08-500 Ryki - tel. 81 865 23 67

DĘBLIN

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy 6 Szpitalu Wojskowym, ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin- tel. 81 551 85 30

Poradnia uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy 6 Szpitalu Wojskowym, ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin - tel. 728 180 898

SPZOZ w Dęblinie:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin - tel. 81 883 06 08, 796 447 902

 

 

 

 

Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego ustanowiony przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku.

Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Kluczowym elementem warunkującym przyszłość osób głuchych jest właściwa edukacja i wsparcie. Wiele wybitnych postaci takich jak:  Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących niewiele ogranicza.

Wszystkim Osobom Głuchym z okazji Ich święta składamy najlepsze życzenia i życzymy powodzenia w realizacji swoich celów.

W dniu 21.09.2021r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla pracowników socjalnych z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu ryckiego.

Spotkanie z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie prowadziły Panie: dr Justyna Syroka - koordynator RPDiT oraz mgr Agnieszka Lembrych-Furtach - inspektor ds. edukacji i promocji RPDiT. Ww. szkolenie poświęcone było tematyce FAS oraz syndromu FASD.

Serdecznie dziękujemy Paniom prowadzącym szkolenie, za przybliżenie tak istotnej problematyki oraz uczestnikom za liczne przybycie na spotkanie.