Informujemy że od dnia 1 marca 2021r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2021.

 

Wioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w terminach:

Moduł I –  do 31.08.2021r.

Dla wniosków złożonych do dnia 31.05.2021r. - termin oceny merytorycznej do 31.06.2021r.

Dla wniosków złożonych od 01.06.2021r. do 31.08.2021r.- termin oceny merytorycznej do 30.09.2021r.

Moduł II – do 31.03.2021r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

                  do 10.10.2021r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2021/2022

 

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku - pobierz

 

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia zasad dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”tutaj

Zasady dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II  - tutaj

Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia kryteriów oceny merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł Itutaj

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad dot. wysokości i sposobu rozliczania kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu – Obszar A Zadanie 2 lub Zadanie 3 oraz refundacji dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON - Obszaru C Zadanie 1, Zadanie 3 lub Zdanie 4tutaj

Informacja PFRON dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika - tutaj

W PRZYPADKU PYTAŃ DOT. OBSŁUGI SYSTEMU SOW

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z INFOLINII NR 800 889 777 (POŁĄCZENIE BEZPŁATNE)

W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00-17:00