ANKIETA EWALUACYJNA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON "AKTYWNY SAMORZĄD" - ROK REALIZACJI PROGRAMU 2021 - pobierz

Informujemy że od dnia 1 marca 2022r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2022.

 

Wioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w terminach:

Moduł I –  do 31.08.2022r.

Cykle realizacji ocenionych merytorycznie wniosków:

- dla wniosków złożonych do 40.04.2022r. - II kwartał 2022r.

- dla wniosków złożonych od 01.05.2022r. do 30.06.2022r. - III kwartał 2022r.

- dla wniosków złożonych od 01.07.2022r. do 31.08.2022r. - IV kwartał 2022r.

Moduł II – do 31.03.2022r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2021/2022)

                  do 10.10.2022r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2022/2023)

 

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku - pobierz

 

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia zasad dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i IItutaj

Zasady dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II  - tutaj

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie określenia kryteriów oceny merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł Itutaj

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad dot. wysokości i sposobu rozliczania kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu – Obszar A Zadanie 2 lub Zadanie 3 oraz refundacji dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON - Obszaru C Zadanie 1, Zadanie 3 lub Zdanie 4tutaj

Informacja PFRON dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika - tutaj

W PRZYPADKU PYTAŃ DOT. OBSŁUGI SYSTEMU SOW

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z INFOLINII NR 800 889 777 (POŁĄCZENIE BEZPŁATNE)

W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00-17:00

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku Aktywny Samorząd Moduł I– informacja dla Wnioskodawców

W związku z zakończeniem  naboru w Module I Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.08.2021, mogą się zwrócić do Realizatora tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z prośbą o przywrócenie terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu - pobierz

Zgodnie z dokumentem: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku" - "wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone do dnia 31 grudnia 2021 roku" (pkt. 26)

Jednocześnie informujemy, że do dnia 10.10.2021r. trwa nabór wniosków w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.