Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w prowadzonych projektach. Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.  

W ramach prowadzonych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacja oferuje beneficjentom szereg różnych form wsparcia specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb m.in.: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, prawnika, trenera pracy, psychologa czy psychoterapeuty.

Skorzystanie z powyższych form wsparcia jest możliwe po zakwalifikowaniu się do jednego z projektów realizowanych przez Fundację Heros.

Pomoc skierowana jest do osób posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będące w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lata, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

 Fundacja posiada specjalną ofertę dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów, gdzie oferuje min. dodatek motywacyjny.

Fundacja realizujemy również projekty społeczne, gdzie uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji zdrowotnej, kulturoterapii, wsparcia psychologa, psychiatry oraz psychoterapeuty.

Podstawą są również projekty zatrudnieniowe, w których oferowane są szkolenia i kursy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Za udział w szkoleniu oraz stażu zawodowym uczestnicy otrzymują stypendia.  Ponadto zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu za korzystanie z wszelkich form wsparcia.

Dane do kontaktu:

Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

             

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2022”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski.

W ramach projektu przewiduje się jeszcze dwa rodzaje szkoleń:

1. Szkolenie jesienne (termin: 27.11 - 3.12.2022). Szkolenie to skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia z zakresu średniozaawansowanej obsługi telefonu oraz komputera.  Podczas zjazdu jesiennego oferowana jest nauka w następujących obszarach:

a) zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii – nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera z użyciem mowy syntetycznej, szkolenie korzystania z Internetu, obsługi poczty elektronicznej (e-mail), aplikacji na smartfony i funkcjonalności GPS, umiejętność wykorzystania mobilnej technologii nawigacyjnej, samodzielne docieranie do wyznaczonego sobie nowego celu (nauka gestów do obsługi smartfonu, wyznaczanie położenia, zaznaczanie miejsc na trasie, odszukiwanie punktu docelowego)

b) uczestnictwo w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

2. Szkolenie zimowe (przewidywany termin: 12.02-18.02.2023). Szkolenie skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia z zakresu orientacji przestrzennej oraz czynności dnia codziennego, gotowania. W ramach zjazdu zimowego oferowana jest nauka w następujących obszarach:

a) trening orientacji przestrzennej i mobilności

b) trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego

c) udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

 

Istnieje możliwość zgłoszenia się również na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferowana jest naukę w następujących obszarach:

a) opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania,

b) zdalne, a więc telefoniczne lub przez Internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii.

 

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?

- Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać ze strony internetowej Fundacji Vis Maior www:fundacjavismaior.pl razem z formularzem zgłoszeniowym.

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz wypełniony na komputerze (wersja w Wordzie) wysłać do Fundacji mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpisując w temacie „Kurs na samodzielność 2022”.

Terminy i sposób rekrutacji

a) na zjazd jesienny przyjmowane są zgłoszenia do 16.10.2022

b) na zjazd zimowy oraz szkolenie w miejscu zamieszkania - w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do projektu.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:

https://fundacjavismaior.pl/bez-kategorii/kurs-na-samodzielnosc-2022

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.


Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa
tel: (22) 370 28 75 | www: fundacjavismaior.pl