Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

Jakie wsparcie zostanie zapewnione uczestnikom?

- Diagnoza z IPD

- Po diagnozie z IPD istnieje możliwość skorzystania z dwóch lub więcej form wsparcia takich jak:

- Podniesienie kwalifikacji kompetencji

- Szkolenie

- Pośrednictwo pracy

- Doradztwo zawodowe

- Wsparcie psychologiczne

- Staż ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu

- Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia

- W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny !!

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Regulamin projektu - pobierz

 

Kontakt z biurem projektu:

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Telefony: 81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Dbając o jak najwyższe standardy obsługi  Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące. 

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CIDON przy Oddziale Lubelskim - 81 466 76 02

 

Kursy językowe i warsztaty rozwojowe online dla osób z dysfunkcją wzroku

Fundacja Strefa Informacji informuje, że trwa rekrutacja do drugiej edycji bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi Sprawni Językowo”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat zamieszkałe w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, które chcą poprawić swoją znajomość języka obcego oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Uczestnicy wezmą udział w kursach języka angielskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu po 90 minut w podziale na grupy według poziomu zaawansowania. Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w klasyfikacji A1, C2. Podczas zajęć skorzystamy z materiałów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Warsztaty rozwojowe będą prowadzone przez coacha i obejmą następujący zakres tematyczny: samoświadomość, poczucie własnej wartości i umiejętność pracy w zespole. Uczestnicy poznają też efektywne sposoby na radzenie sobie ze stresem co pozwoli im z większą łatwością podejmować wyzwania życiowe i osobiste. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach na platformie Zoom. Zapewnimy wstępne szkolenie informatyczne oraz wsparcie techniczne w trakcie projektu.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 13.09.2021 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu.

https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Informujemy, że Gmina Ułęż oraz Gmina Ryki ruszyły z przewozami od drzwi do drzwi, czyli realizacją projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów?

Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiada ograniczoną możliwość poruszania się;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną,

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną. Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu i z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta.

Przewozy w Gminie Ułęż

Zamówienia usług przewozu przyjmowane są pod nr tel. 505 346 191

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną. Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu I z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji mobilny Ułęż
 • telefoniczne (tel. +48 505 346 191), w godzinach od 7.30 do 15.00;
 • bezpośrednio w biurze projektu  w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Ułężu
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168 ,08-504 Ułęż osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ułężu.

Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie Urzędu w zakładce Door-to-door.Przewozy w Gminie Ryki

Zamówienia usług przewozu przyjmowane są pod nr tel. 508 863 870

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie do 30.06.2022r.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ryki.pl w zakładce: Usługi indywidualnego transportu door-to-door
 • telefoniczne 508 863 870, w godzinach od 8.00 do 15.00;
 • bezpośrednio w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Rykach
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Rykach, Ryki ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

 

Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt ,,Stawiamy na pracę'' którego, celem jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy.  Fundacja zapewnia profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. 

Zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.03.2024

Uczestnicy w ramach projektu „Stawiamy na pracę” będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie trenera pracy

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia

Do udziału zapraszamy osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego
 • nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce
 • w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie:

Krochmalna 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Informacji udziela p. Oleksandra, p. Małgorzata lub p. Rafał)