UWAGA!!!!

PCPR w Rykach do dnia 30 listopada 2022r.  przyjmuje wnioski osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków PFRON:

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

-zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych a w szczególności pracowników socjalnych.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego mają w Polsce wieloletnią tradycję. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Pomoc społeczna stanowi bardzo istotny element polityki społecznej i rodzinnej państwa.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI

KOŁO W RYKACH

 

Zarząd Koła PZN w Rykach serdecznie zaprasza do przystąpienia do Związku osoby z terenu powiatu ryckiego mające problem ze wzrokiem

 

PZN zrzesza osoby niewidome i słabowidzące posiadające orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku (04-O)

Zarząd Koła organizuje różne spotkania integracyjne: Dzień Białej Laski, opłatkowe, ogniska, wycieczki krajoznawcze. Podczas spotkań integracyjnych członkowie Koła mile spędzają czas, wymieniają się doświadczeniami życiowymi.

 

adres: ul. Wyczółkowskiego 12, 08-500 Ryki (budynek WTZ w Rykach)

tel. 607 229 784

Prezes Koła: Teresa Piecek

Godziny otwarcia: II i IV czwartek m-ca od 8:00 do 10:00

Informacja Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość na temat obecnie testowanych nowych instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

 Obecnie uruchomiono wdrożenie „Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) czy też refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

Wszelkie informacje i materiały można otrzymać od:

Dostępna i elastyczna dotacja” - Andrzej Smoliński, tel.: +48515175866, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej” – Małgorzata Lachtara, tel.: , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl

Zapraszamy do skorzystania z serwisu non-profit znajdującego się pod adresem https://wsiecibezpieczni.pl - przygotowanym w ramach Projektu Fundacji Santander - Haki na Cyberataki.

Udostępnione materiały przedstawiają zagrożenia i rozwiązania bezpieczeństwa które skuteczniej pomogą przeciwdziałać przypadkowemu staniu się ofiarą oszustw i nadużyć.

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. s. H.Drozdowskiej w Leopoldowie dysponuje wolnymi miejscami. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z tut. Centrum, nr tel. 81 8654 852

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi w województwie lubelskim implementację programu wsparcia finansowego (Multi Purpose Cash Assistance) finansowanego przez UNHCR. Program jest oparty o dystrybucję kart bankomatowych

Pomoc jest skierowana do rodzin mieszkających w województwie lubelskim, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 r. i dotychczas nie otrzymały pomocy finansowej z innych programów UNHCR,  oraz PCPM czy innych organizacji humanitarnych.

Dodatkowo, pomoc kierowana jest do osób starszych (60+) lub z niepełnosprawnością. Ponadto, osoby kwalifikujące się do programu muszą wykazać udokumentowane potrzeby ochrony i/lub wsparcia związane z niepełnosprawnością, podeszłym wiekiem lub innym szczególnym stanem (w załączonej prezentacji znajdziecie Państwo więcej informacji o kwalifikacji rodzin do programu). 

 

Ankieta formularza rejestracyjnego dostępna jest na stroniehttps://form.jotform.com/221452132081038

Jeśli dana osoba nie ma możliwości zarejestrowania się poprzez formularz, może kontaktować się  z infolinią: +48 575 719 716. Pracownik PCPM pomoże takiej osobie wypełnić formularz. 

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:.30-16:00.

 

Osoby zainteresowane mogą również kontaktować się bezpośrednio, pisząc na adres: 

 Alisa Pogrebna – Registration Center Supervisor   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vita Kazmirova - Protection Officer   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ulotka informacyjna w języku polskim - tutaj

Ulotka informacyjna w języku ukraińskim - tutaj

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, prowadząca w Krakowie specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny, zajmuje się pomocą osobom po amputacjach, z różnymi niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii.

W jednym miejscu skupia najlepszych specjalistów różnych dziedzin – nie tylko fizjoterapeutów, ale również psychologów czy dietetyków. Wszystko po to, by zapewnić podopiecznym profesjonalną i kompleksową pomoc w powrocie do sprawności i niezależności po wypadku czy chorobie.

 Aktualnie Fundacja prowadzi nabór chętnych do dwóch programów kompletnego i holistycznego wsparcia, które jest dla beneficjentów programu bezpłatne.

 1. Projekt „Znowu w biegu – powrót do samodzielności po amputacji kończyny”, dofinansowany ze środków PFRON

Program skierowany jest do osób z całej Polski, które przeszły amputację kończyny. Ma na celu umożliwienie jego uczestnikom powrotu do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Pozwoli na to dedykowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb, kompleksowa rehabilitacja i opieka specjalistów. Dla osób spoza Krakowa istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do noclegów oraz wyżywienia na czas pobytu na tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

 Wszystkie dokumenty oraz szczegóły znajdują się na naszej stronie: https://znowuwbiegu.pl/bezplatna-pomoc-dla-osob-po-amputacji-projekt-z-pfron/

 

 1. Projekt “Oswojenie po mastektomii – pomoc w powrocie do aktywności i kobiecości”, dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program skierowany jest do osób z całej Polski, które przeszły zabieg mastektomii. Uczestniczkom zapewniamy kompleksowe wsparcie: zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb, opiekę specjalistów: psychologa oraz dietetyka, a także dodatkowe aktywności, m.in. zajęcia jogi oraz zwiedzanie Krakowa. W programie również spotkania z doradcą zawodowym, który może pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy po chorobie. Dla osób spoza Krakowa istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do noclegów oraz wyżywienia na czas pobytu na tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

 Wszystkie dokumenty oraz szczegóły znajdują się na naszej stronie: https://znowuwbiegu.pl/bezplatne-kompleksowe-wsparcie-po-mastektomii-ruszamy-z-nowym-projektem/

 

Istnieje również możliwość zapewnienia bezpłatnego noclegu oraz pełnego wyżywienia dla osób spoza Krakowa (pobyt na 6-dniowym turnusie rehabilitacyjnym) ze środków Fundacji Poland Business Run. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 https://polandbusinessrun.pl/pl/about/jak-zostac-beneficjentem

 lub pod numerem telefonu: 504 458 979.

 

    

 

 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
 1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
 3. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
  • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
  • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.
 2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.
 3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.
 5. Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:
  • posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
 1. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.
 2. W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań.
 3. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie różnicy, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu.
 4. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.
 5. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w Programie.
 6. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.

 

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - tutaj