Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II będą dostępne w systemie SOW, na stronie internetowej PCPR w zakładce Aktywny Samorząd oraz w siedzibie PCPR od dnia 01.03.2021r.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I

od 01.03.2021. do 31.08.2021r.

Moduł II

od 01.03.2021r. do 31.03.2021r (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

                         do 10.10.2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roki - tutaj