SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - 04.03.2020R.
 

Dnia 04.03.2020r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkań  Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych z powiatu ryckiego.

Spotkanie to rozpoczęło się od uroczystego powitania przez Panią Dyrektor PCPR w Rykach- Teresę Flak wszystkich przybyłych rodzin, poruszony został również temat profilaktyki dotyczącej” KORONAWIRUSA” oraz działań podjętych w tym zakresie.

Tematem przewodnim grupy wsparcia były kwestie dotyczące wychowania dzieci ,tj:

„Kary a konsekwencje – Czy warto karać dzieci?”.

Prowadzącą  prelekcję była Pani Teresa Smolak – Pedagog pracujący w PCPR w Rykach oraz Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zagadnienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych rodzin, które bardzo aktywnie włączyły się w dyskusję. Podczas spotkania padło wiele pytań oraz przykładów zaczerpniętych z życia codziennego rodzin.

Bardzo serdecznie dziękujemy obecnym Rodzinom Zastępczym za aktywny udział w spotkaniu oraz ZAPRASZAMY  wszystkie rodziny zastępcze z powiatu ryckiego na kolejną grupę wsparcia, która odbędzie się w dniu 30.06.2020r. o godz. 15.00