Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubelskiego projekt "Niepełnosprawni-Pełnoprawni", który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W przewodniku znajdują się kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia.

Wersja elektroniczna podręcznika - pobierz

Szanowni Państwo.

Fundacja Poland Business Run rusza z kolejnym etapem projektu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami!

Projekt skierowany jest do osób, które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym),

- pozostają bez zatrudnienia, ale chcą podjąć pracę przynajmniej na połowę etatu,

- chcą skorzystać z bezpłatnego kursu lub szkolenia w swojej okolicy.

Pierwsze spotkanie grupy uczestników odbędzie się w terminie 22- 23 listopada w Krakowie.

Wnioski  można składać do 14.11.2021.

Szczegóły i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie:

https://polandbusinessrun.pl/pl/news/aktywizacja-zawodowa-ozn-rusza-rekrutacja-na-bezplatne-kursy-i-szkolenia

 

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Dbając o jak najwyższe standardy obsługi  Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące. 

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CIDON przy Oddziale Lubelskim - 81 466 76 02

 

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

Jakie wsparcie zostanie zapewnione uczestnikom?

- Diagnoza z IPD

- Po diagnozie z IPD istnieje możliwość skorzystania z dwóch lub więcej form wsparcia takich jak:

- Podniesienie kwalifikacji kompetencji

- Szkolenie

- Pośrednictwo pracy

- Doradztwo zawodowe

- Wsparcie psychologiczne

- Staż ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu

- Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia

- W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny !!

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Regulamin projektu - pobierz

 

Kontakt z biurem projektu:

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Telefony: 81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

Informujemy, że Gmina Ułęż oraz Gmina Ryki ruszyły z przewozami od drzwi do drzwi, czyli realizacją projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów?

Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiada ograniczoną możliwość poruszania się;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną,

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną. Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu i z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta.

Przewozy w Gminie Ułęż

Zamówienia usług przewozu przyjmowane są pod nr tel. 505 346 191

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną. Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu I z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji mobilny Ułęż
 • telefoniczne (tel. +48 505 346 191), w godzinach od 7.30 do 15.00;
 • bezpośrednio w biurze projektu  w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Ułężu
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168 ,08-504 Ułęż osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ułężu.

Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie Urzędu w zakładce Door-to-door.Przewozy w Gminie Ryki

Zamówienia usług przewozu przyjmowane są pod nr tel. 508 863 870

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie do 30.06.2022r.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ryki.pl w zakładce: Usługi indywidualnego transportu door-to-door
 • telefoniczne 508 863 870, w godzinach od 8.00 do 15.00;
 • bezpośrednio w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Rykach
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Rykach, Ryki ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki