Fundacja Postscriptum z dniem 1 lutego 2023 r, rozpoczęła realizację projektu Akademia Aktywnego Absolwenta współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowanego do absolwentów szkół wyższych lub studentów ostatniego roku z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego.  

Każda osoba  zakwalifikowana do udziału objęta zostanie wsparciem w postaci:

  1. Diagnozy sytuacji wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej (8 godzin zegarowych na osobę);
  2. Indywidualnego poradnictwa społeczno-zawodowego w tematyce wynikłej z indywidualnej diagnozy sytuacji (8 godzin zegarowych na osobę);
  3. Szkolenia zawodowego o tematyce dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb beneficjenta ostatecznego oraz do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy (120 godzin zegarowych na osobę - stypendium szkoleniowe 10,00 zł za godzinę, razem 1200 zł brutto);
  4. Stażu aktywizacyjnego (3 miesiące na osobę - stypendium stażowe 2300,00 zł za miesiąc, razem 6900 zł brutto).

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.fundacjapostscriptum.eu  w zakładce projekty ---realizowane ---Akademia Aktywnego Absolwenta.

 

  FUNDACJA POSTSCRIPTUM
  ul. Aleksandra Świętochowskiego 13
  20-467 Lublin

  www.fundacjapostscriptum.eu

  BIURO

  1. Długa 5, pokój nr 80
      20-346 Lublin

  +48 733 445 117