Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubelskiego projekt "Niepełnosprawni-Pełnoprawni", który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W przewodniku znajdują się kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia.

Wersja elektroniczna podręcznika - pobierz