Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - treść

Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidacji barier architektonicznych  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością - treść

Akceptacja ww. zasad przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Rykach.

Zatwierdzenie ww. zasad przez Zarząd Powiatu w Rykach.