Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" realizuje zadanie w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej będą prowadzone następujące działania:

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia
 • terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym
 • pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
 • udzielenia schronienia w ramach mieszkania interwencyjnego
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która utraciła sprawność fizyczną
 • finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie, Parczewie, Włodawie, Zamościu, Białej Podlaskiej
 • bony żywnościowe
 • dofinansowanie do czynszu
 • zakup odzieży, obuwia oraz środków czystości
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych wymaganych w procesie leczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku przestępstwa

Dostępność do wsparcia w ramach CIP jest uregulowana w Regulaminie Centrum. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu mogą zgłaszać się do siedziby głównej CPI przy ul. Narutowicza 61 (II piętro) w Lublinie. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 783 510 310, 81 533 72 09 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie jest kierowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin z terenu województwa lubelskiego. Ze wsparcia nie mogą korzystać sprawcy przestępstw.

Oferta CPI charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem, standaryzacją świadczonych usług ukierunkowanych na interdyscyplinarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Ponadto chcąc zwiększyć dostępność świadczonej pomocy, a także budować świadomość dotyczącą praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach przedsięwzięcia będzie funkcjonować Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Mobilnego Centrum istnieje możliwość zorganizowania na terenie każdego z powiatów Dni Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl