Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z pón. zm.) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)

Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 44b ust. 1, w związku z art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z pón. zm.) oraz  9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)

Plan pracy Powiatowej Społecznej Rady d/s. Osób Niepełnosprawnych w Rykach na rok 2011
  1. Spotkanie Rady z władzami samorządów gminnych i powiatu oraz ich jednostek w celu obustronnej wymiany informacji o planowanych przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Opiniowanie podziału środków finansowych z PFRON przypadających według algorytmu w 2011 roku dla powiatu ryckiego.

W dniu 14 listopada 2011 roku Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 44b ust. 1, w związku z art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich obchodów i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)