Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Leopoldowie w 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Starosty Ryckiego z dnia 5 lutego 2020r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 10.02.2020r. poz. 1072 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2020 wynosi 3 200,00 zł.