Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. Starosta Rycki  odwołał z dniem 1 kwietnia 2021r. Panią Monikę Kośmińską ze składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zarządzeniem Nr 21/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r. powołał do składu ww. Rady- Panią Anetę Sztobryn - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ryckim

Lp.

Imię i nazwisko

 

1.

Aneta Sztobryn -     zgłoszona przez Burmistrza Miasta Dęblin                            

 

2.

Michał Paprota -       zgłoszony przez Wójta Gminy Ułęż

 

3.

Sebastian Skóra -    zgłoszony przez Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "DISON" w Dęblinie

 

4.

Andrzej Lewczyk -    zgłoszony przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "BYĆ" w Rykach

 

5.

Barbara Baca -        zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

 

Do zakresu działań Rady należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

   b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Ocena realizacji programów.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.