Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informator - pobierz

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na pracę”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy: • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim spełniające następujące warunki:

 • obecnie nie pracujące,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika
 • dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne Poradnictwo Prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • wsparcie Trenera pracy podczas zatrudnienia a także inne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika.

 Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane do kontaktu pod numerem tel.: 81 534 82 90.

 

 

 

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Odbiorcy zajęć

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Realizacja zajęć

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0). Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Zasady rekrutacji

Regulamin projektu - pobierz

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu, tj.:

 1. podpisany formularz zgłoszeniowy:
  dla osoby pełnoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do regulaminu - pobierz
  dla osoby małoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do regulaminu - pobierz
 2. klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu - pobierz

należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Katarzyna Krysik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 693 171 213

Agnieszka Zakrzewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 793 350 169

Adrianna Kaczanowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 606 209 366

Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: +48 662 225 802

Karolina Domańska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 635 52 84

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 663 883 334

Małgorzata Białek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 501 230 996

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie wraz z Partnerem Projektu – Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury z siedzibą w Hrubieszowie realizuje obecnie projekt „Aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0049/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Projekt jest skierowany do 32 osób (w tym 20 kobiet) w wieku 18 – 64 lat spełniających łącznie warunki:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 • osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie

W ramach projektu przewidziane są zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i poszukiwania pracy. Każdy Uczestnik/-czka weźmie udział w szkoleniu (do wyboru: Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta). Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy/-czki zostaną skierowani na 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 Dodatkowo Uczestnikom/-czkom zapewniamy stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje/kompetencje oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. +48 511 403 138,

pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub odwiedzając stronę internetową projektu http://www.eds-fundacja.pl/projekty/aktywni/index.php

 

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a”, współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi.

Czas trwania projektu: od 01.04.2022 do 31.03.2023.

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Weekendowe szkolenia z umiejętności miękkich (kompetencji społecznych),
 • Pogotowie technologiczne (kursy komputerowe),
 • Wsparcie psychologa, psychodietetyka,
 • Wsparcie prawnika,
 • Zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów (orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego)
 • Weekendowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej elementów echolokacji i nowoczesnych technologii
 • Weekendowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych (decupage, rękodzieło),
 • Kurs języka obcego
 • Intensywne szkolenie z zakresu rozwoju umiejętności miękkich (kompetencji społecznych) – pięciodniowe
 • Intensywne szkolenie z zakresu rozwoju osobistego przez ruch - pięciodniowe
 • Wsparcie asystenta podczas udziału w powyższych formach wsparcia indywidualnego i grupowego  

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

- osoby pełnoletnie

- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzroku lub schorzeniu psychicznym

- osoby, które zamieszkują tereny województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

-  osoby, które nie są uczestnikami: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy ani innych placówek finansowanych ze środków publicznych

 

Jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w  projekcie i spełniacie powyższe warunki uczestnictwa wyślijcie swoje zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie takich informacji jak:

- imię i nazwisko

- telefon i e-mail

- miejsce zamieszkania i województwo

- rodzaj i stopień niepełnosprawności

- ewentualny obecny udział w innych projektach finansowanych ze środków PFRON

- interesujące Państwa formy wsparcia

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na potrzeby rekrutacji do projektu.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu rekrutacji do projektu i podpisania dokumentacji projektowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: 665939005