Drukuj

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku Aktywny Samorząd Moduł I– informacja dla Wnioskodawców

W związku z zakończeniem  naboru w Module I Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.08.2021, mogą się zwrócić do Realizatora tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z prośbą o przywrócenie terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu - pobierz

Zgodnie z dokumentem: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku" - "wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone do dnia 31 grudnia 2021 roku" (pkt. 26)

Jednocześnie informujemy, że do dnia 10.10.2021r. trwa nabór wniosków w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.