Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 20 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I i II i przyjęcia jednolitego tekstu dokumentu - tutaj

Jednolity tekst dokumentu pn. " Zasady dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - MODUŁ I i II finansowanego ze środków PFRON w 2020r." - tutaj

Kolorem czerwonym oznaczono wprowadzone zmiany