Informujemy, że w ramach kontraktu zawartego z NFZ przez Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c. w Dęblinie, od stycznia 2022r. prowadzony jest oddział Hospicjum Stacjonarnego w Centrum Edukacyjno-Opiekuńczym "Zdrowie" w Dęblinie, na ul. Stawskiej 322.

Zespół Hospicjum jest gotowy by świadczyć usługi medyczne, służyć wiedzą i doświadczeniem. Stworzone dla pacjentów warunki zbliżone są do warunków domowych, a opieka sprawowana jest na najwyższym poziomie przez wykwalifikowany personel.

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej: HIV, nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, stwardnienie rozsiane, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe.

Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego oraz inne niezbędne dokumenty można składać pod adresem:

ul. Stawska 322 08-530 Dęblin

oraz w biurze: ul. okólna 18, 08-530 Dęblin.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 506 362 572 lub 780 126 025