Okres zimowy niesie za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na wychłodzenie organizmu. O tej porze roku, w szczególności osoby starsze, chorujące, mieszkające samotnie,  należy objąć szczególną troską i opieką.

            Na terenie powiatu ryckiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej im.s. H.Drozdowskiej  w Leopoldowie przeznaczony dla 55 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, którzy z racji wieku, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. Dom zapewnia bezpieczeństwo,  całodobową profesjonalną opiekę, pielęgnację i życzliwą pomoc w codziennych czynnościach.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a lub pod nr tel. 818654 852

            Serdecznie zapraszamy!