"Przewodnik o dostępnych w województwie lubelskim formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego". -pobierz

Informujemy, że ww. przewodnik oraz podobne informatory dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl w zakłądce ROPS - Informatory