Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego ustanowiony przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku.

Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Kluczowym elementem warunkującym przyszłość osób głuchych jest właściwa edukacja i wsparcie. Wiele wybitnych postaci takich jak:  Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących niewiele ogranicza.

Wszystkim Osobom Głuchym z okazji Ich święta składamy najlepsze życzenia i życzymy powodzenia w realizacji swoich celów.