W dniu 9 czerwca 2021r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pan Andrzej Lewczyk – Przewodniczący Rady podziękował ustępującemu członkowi Rady - Pani Monice Kośmińskiej za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pani Monika Kośmińska - Wicestarosta Powiatu powitała nowego członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Panią Anetę Sztobryn – Dyrektor OPS w Dęblinie i wręczyła jej akt powołania.

Dalsza część spotkania dotyczyła bieżących spaw z zakresu działań Rady.