Informujemy, że na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2021r. czasowo zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Ośrodku Wsparcia w terminie 29 marca 2021r - 9 kwietnia 2021r.