Dom Pomocy Społecznej
im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie

 

 

Jeśli znasz osobę samotną, potrzebującą pomocy, wymagającą opieki i wsparcia zapraszamy do kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Rykach tel. 81 865
48 52

lub  bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie  tel.  81 865 06 23