Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011r., Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwaliła "Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020". Został on przyjęty Uchwałą Nr XLIV/262/14 z dnia 26 maja 2014r.
więcej>>