Ogłoszenie POKL

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w Lublinie realizuje Projekt "Aktywni od dziś!" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych (biernych zawodowo, bezrobotnych zarejestrowanych z III profilem pomocy) z terenu woj. lubelskiego, w szczególności: kobiet, osób korzystających z pomocy społecznej, osób z terenów wiejskich, osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradczym i szkoleniowym. Oferowane jest bezpłatne szkolenie zawodowe oraz 3 miesięczny staż w zawodach: pracownik obsługi biurowej, pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi, technik sprzedaży z modułem e-marketing. Dodatkowo podczas szkoleń zapewniane jest stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, materiały szkoleniowe, certyfikaty zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz miejsca stażowe.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 534 61 91, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na stronie internetowej: www.eds-fundacja.pl/projekty/aktywnioddzisINFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w 2014 r.realizuje projekt systemowy „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które łącznie spełniają trzy warunki:

  • korzystają ze świadczeń (pieniężnych i/lub niepieniężnych) pomocy społecznej
  • są w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lata
  • niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uczestnikami projektu są:

  • 5 osób w wieku 15 - 25 lat przebywających w rodzinach zastępczych,
  • 4 osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • 50 osób niepełnosprawnych nowo przystępujących, które nie korzystały z projektu w latach 2008 - 2013

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne, indywidualne programy usamodzielnienia oraz ustalenia w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji.

Informujemy, iż beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie.

Regulamin rekrutacji >>