Punkt Interwencji Kryzysowej

 Informator o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych z Powiatu Ryckiego, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zgodnie z obwieszczeniem Prokuratora Rejowego w Rykach w dniach  21 lutego – 28 lutego 2020r. w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone będą przyjmowane w Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29:

21 lutego 2020r. – asesorAneta Mikita - Kubik - pok. 57

24 lutego 2020r. - asesor Aneta Mikita - Kubik - pok. 57

25 lutego 2020r – prokurator Aneta Orzepowska - pok.22

26 lutego 2020r. - asesor Aneta Mikita - Kubik - pok. 57

27 lutego 2020r. – prokurator Ewa Lewandowska-Stojek -  pok. 55

28 lutego 2020r. - asesor Aneta Mikita - Kubik - pok. 57

 

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.

Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 - 15:00


Informujemy, że w Rykach przy ul. Żytniej 8 (budynek Okręgowej Spółdzielni Inwalidów) działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym prowadzony przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina.

Projekt skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych pokrzywdzonym oraz świadkom przestępstw. SPRAWCY nie są przyjmowani.

Finansowanie projektu: Ministerstwo Sprawiedliwości, czas trwania 3 lata.

Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog.

W ramach projektu wyznaczone są dyżury.

Począwszy od dnia 11 lutego stałe dyżury są zaplanowane na wtorki i czwartki  w godzinach 15.00-19.00

 Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556

 W ramach projektu jest również dostępny numer telefonu całodobowy 504 806 438 (tzw. Interwencyjny odbierany w Ośrodku w Parczewie).

 

Procedura przyjęć nowych osób do Ośrodka:

Na pierwsze spotkanie - rozmowę wstępną należy umówić się  (najlepiej telefonicznie) z Osobą Pierwszego Kontaktu. Rozmowa ma na celu poznanie sytuacji i potrzeb klienta, wytłumaczeniu zasad funkcjonowania Ośrodka, wyjaśnieniu form pomocy, z jakich dana osoba może skorzystać, jak również do zakwalifikowania, jako osobę pokrzywdzona/osobę najbliższą pokrzywdzonej/świadka do specjalisty (wskazane jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej pokrzywdzenie). Po zakwalifikowaniu osoba zostaje umówiona na dany termin do specjalisty.


 

"CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ"

Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" realizuje zadanie w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej będą prowadzone następujące działania:

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia
 • terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym
 • pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
 • udzielenia schronienia w ramach mieszkania interwencyjnego
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która utraciła sprawność fizyczną
 • finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie, Parczewie, Włodawie, Zamościu, Białej Podlaskiej
 • bony żywnościowe
 • dofinansowanie do czynszu
 • zakup odzieży, obuwia oraz środków czystości
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych wymaganych w procesie leczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku przestępstwa

Dostępność do wsparcia w ramach CIP jest uregulowana w Regulaminie Centrum. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu mogą zgłaszać się do siedziby głównej CPI przy ul. Narutowicza 61 (II piętro) w Lublinie. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 783 510 310, 81 533 72 09 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie jest kierowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin z terenu województwa lubelskiego. Ze wsparcia nie mogą korzystać sprawcy przestępstw.

Oferta CPI charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem, standaryzacją świadczonych usług ukierunkowanych na interdyscyplinarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Ponadto chcąc zwiększyć dostępność świadczonej pomocy, a także budować świadomość dotyczącą praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach przedsięwzięcia będzie funkcjonować Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Mobilnego Centrum istnieje możliwość zorganizowania na terenie każdego z powiatów Dni Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl


Komunikat
 
Informujemy o możliwości uzyskania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin, bezpłatnej pomocy ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl
W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że przy tut. Centrum funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej.

Zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej specjaliści podejmują działania, których celem jest przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie , a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stanach chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej:

 • wspieramy zgłaszające się osoby w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 • udzielamy specjalistycznej pomocy psychologicznej,
 • udzielamy poradnictwa socjalnego,
 • oraz popularyzujemy wiedzę psychologiczno - pedagogiczną dotyczącą funkcjonowania rodziny.

Punkt Interwencji Kryzysowej
funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30
w lokalu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a
tel. (081) 86-54-852
.
Dyżury Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego
odbywają się w każdy czwartek od godz. 15:00 do godz. 18:00


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej kieruje wsparcie do klientów PCPR, którzy mają problem alkoholowy w rodzinie i ukierunkowuje działania tych osób. Prowadzi także rozmowy z osobami, które są biologicznymi rodzicami dzieci będących w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Udzielana jest im pomoc w formie doradztwa. Prowadzone są działania organizacyjne w procesie integracji rodziców, będących rodzicami zastępczymi.

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowe jest także dostarczanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Wsparcie kierowane jest do osób, które chcą przezwyciężyć sytuacje kryzysową. Dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania rodziny. Współpracuje zarówno ze sprawcami przemocy jak i osobami pokrzywdzonymi. Punkt dostarcza informacji prawnych dotyczących przemocy domowej.

Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami z ryzykiem samobójczym.

Poradnictwo funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - Pokój nr 7


Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że prowadzi nabór do Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program prowadzony jest przez specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR. Zajęcia prowadzone będą w systemie otwartym. Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR w Rykach prowadzi nabór do grupy osób stosujących przemoc, spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Rykach, kuratorów, Policję lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie.

Zainteresowani uczestnictwem w programie powinni kontaktować się z Panią Teresą Smolak tel. (081) 86-54-852.

NIEROZWIĄZANY KRYZYS MOŻE BYĆ ZAGROŻENIEM ALE PRZY WŁAŚCIWEJ POMOCY MOŻESZ GO POZYTYWNIE WYKORZYSTAĆ DLA WŁASNEGO ROZWOJU

PRZYJDŹ!

ZADZWOŃ!

JEŻELI TRZEBA TO MY PRZYJEDZIEMY PO CIEBIE