Handel ludźmi

WSPARCIE DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI

Wsparcie skierowane jest do:

 1. Ofiar i świadków handlu ludźmi - obywateli polskich i cudzoziemców.
 2. Osób wyjeżdżających za granicę.
 3. Instytucji państwowych i samorządowych.

Handel ludźmi jest zbrodnią!

2.5 mln rocznie pada ofiarą handlu ludźmi - ponad 1,2 mln to dzieci!

Zgodnie z art. 115 § 22 kodeksu karnego:

"Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczenie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lud nadzór nad inną osobą

- w celu wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności

 • w prostytucji, pornografii, lub innych formach seksualnego wykorzystania,
 • w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
 • w żebractwie,
 • w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka,
 • lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt. 1-6".

Jeżeli poszukujesz jakichkolwiek informacji na temat handlu ludźmi - jesteś w dobrym miejscu!

Jeżeli ktoś:

 • szantażuje Cię lub Ci grozi
 • zmusza Cię albo nakłania do kradzieży, prostytucji czy też pracy w nieludzkich warunkach

to oznacza, że jesteś ofiarą przestępstwa,

a także:

 • jeżeli jesteś świadkiem takiej przemocy
 • lub podejrzewasz, że osoba z Twojego otoczenia jej doświadcza,

masz prawo i obowiązek zaprzestać temu.

Jeśli jesteś pokrzywdzony przestępstwem handlu ludźmi oraz:

 • nie wiesz do kogo się zwrócić,
 • nie wiesz jakie masz prawa,
 • nie możesz poradzić sobie z powrotem do normalności,
 • obawiasz się, że ponownie możesz stać się pokrzywdzonym przestępstwem,

przyjdź do Centrum lub skontaktuj się z innymi organizacjami:

1. Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

www.kcik.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.(22) 628 01 20

tel.interwencyjny 605 687 750

2. Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada"

www.strada.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 628 99 99

3. Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych "ITAKA"

www.zaginieni.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 801 24 70 70

tel. w sprawie zaginionego dziecka: 116 000

4. Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

www.pokrzywdzeni.gov.pl

5. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "AGAPE"

www.agape.lublin.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 81 534 38 87.

Nieodpłatnie możesz uzyskać pomoc:

 • psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej
 • prawną
 • medyczną
 • socjalną
 • materialną

Ponadto polskie prawo gwarantuje Tobie - jako pokrzywdzonemu - prawo do:

 • godności i szacunku
 • ochrony i bezpieczeństwa
 • dostępu do wymiaru sprawiedliwości
 • naprawienia szkody
 • pojednania i mediacji ze sprawcą.