Rządowy program "Dobry start" -2019r.

Nabór wniosków w ramach programu "Dobry start" w 2019r.

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Więcej informacji w zakładce "rodzina zastępcza"

Czytaj więcej...

Komunikat Aktywny Samorząd

Komunikat

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1.

Czytaj więcej...

Komunikat - Aktywny Samorząd 2019r.

Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2019r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 15 lipca 2019r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r.

Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie powiatu ryckiego w 2019r.

Czytaj więcej...