Zmiany zasad programu Aktywny Samorząd

Komunikat dot. programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, że Uchwałą Nr LIII/329/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 16 września 209r. zostały przyjęte zmiany zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd w ramach Modułu I i Modułu II finansowanego ze środków PFRON w 2019r. 

Czytaj więcej...

Projekt PFRON

Informacja o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy "

Czytaj więcej...

Wycieczka integracyjna rodzin zastępczych

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU RYCKIEGO DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE.

W dniu 31.08.2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zorganizowało wycieczkę dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wraz z rodzinami zastępczych udział w wycieczce wzięła Pani Teresa Flak Dyrektor PCPR w Rykach oraz pracownicy. Wycieczka miała na celu integrację rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających. Ponadto było to uprzyjemnienie czasu wolnego dzieciom i ich opiekunom, edukacja, zdobywanie nowych doświadczeń, a także promowanie aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej...

Informacja o skróceniu czasu pracy

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYKACH W DNIACH 29 i 30 SIERPNIA 2019r.

Informujemy, że na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), w dniach 29 sierpnia 2019r. oraz 30 sierpnia 2019r. czas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach został skrócony do godz. 14.30 oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej do godz. 17.00.

 

Czytaj więcej...