Program Stypendialny "Moja Przyszłość"-13 edycja

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza 13 edycję  Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” skierowanego do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

 

Czytaj więcej...

Dobry start w przyszłość

Projekt "Dobry start w przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że Instytut Edukacji i Rozwoju Edyta Kondracka w Kozienicach rozpoczął realizację projektu „Dobry start w przyszłość.”

Projekt ten jest realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Czytaj więcej...

Wsparcie w starcie

Informujemy, że Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjno-edukacyjne

Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej

W dniu 27.09.2019r. w Sali Zabaw MAMADO w Rykach odbyło się spotkanie mające charakter integracyjno – edukacyjny dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu ryckiego.

 Spotkanie  miało na celu integrację rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, ponadto było to uprzyjemnienie czasu wolnego dzieciom i ich opiekunom. We wspólnej zabawie wzięło udział kilkoro dzieci wraz z opiekunami, na które czekało mnóstwo atrakcji, zabaw , konkursów a także niespodzianek.

Czytaj więcej...