Powiatowa konferencja nt. Pomocy ofiarom przestępstw

Dzień Ofiar Przestępstw – to ustanowione dnia 12 lutego 2003 roku przez Sejm RP polskie święto, obchodzone 22 lutego, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rykach po raz dziewiąty było organizatorem powiatowej konferencji nt. „Pomoc ofiarom przestępstw” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, która odbyła się w dniu 23 lutego 2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Czytaj więcej...

Informacja Prokuratury Rejonowej w Rykach

Zgodnie z informacją Prokuratora Rejowego w Rykach w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać pomoc w Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 19-23 lutego 2018r. w ramach TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki będzie możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych

Czytaj więcej...

Program Stypendialny Towarzystwa Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło Program Stypendialny „Moja Przyszłość” skierowany m.in. do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do 24 roku życia.

Czytaj więcej...