Wyposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt komputerowy

Informujemy, że na podstawie badania pn. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie pandemii” przeprowadzonego przez PFRON w maju br.  stwierdzono, że większość osób niepełnosprawnych radzi sobie w czasie pandemii wykorzystując w dużym stopniu dostęp do komputera i Internetu.

Wyposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt komputerowy w czasie ograniczenia kontaktów z innymi osobami i zagrożenia zdrowia, ma obecnie dodatkowy, szczególny walor. Sprzęt komputerowy staje się niezbędnym narzędziem do zdalnego pobierania nauki, wykonywania pracy, korzystania z usług medycznych czy jakże potrzebnych w czasie pandemii – kontaktów z rodziną i znajomymi.

Jednym z działań, które mają szansę poprawić sytuacje osób niepełnosprawnych w trudnym okresie pandemii jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze wsparcia w postaci likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach realizowanego przez tut. Centrum programu „Aktywny Samorząd” Obszar B.

 

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Dzieka

Wszystkim Dzieciom

Z okazji ich święta

Życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu.

Niech każdy dzień będzie niesamowity i wyjątkowy

i niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

                                 Składają:

Dyrektor

oraz Pracownicy PCPR w Rykach

Czytaj więcej...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2020r.

„Kocha się naprawdę do końca tylko wówczas gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”    Jan Paweł II

 

Szanowni  Rodzice Zastępczy!

30 Maja został ustanowiony  Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

z tej okazji składamy  Państwu

najserdeczniejsze podziękowania za ważną, odpowiedzialną i trudną misję

związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.

Wyrażamy również szczery podziw  dla  Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.

Życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości

w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji  Rodziny Zastępczej

a Waszym Dzieciom samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa

Życzą

                                                 Teresa Flak

                                                    Dyrektor PCPR w Rykach

                                                     oraz  Pracownicy

 

Czytaj więcej...

Proram PFRON Moduł III

Informujemy, że Powiat Rycki przystąpił do realizacji Modułu III programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką organizacyjną realizująca ww. program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

W ramach Modułu III ww. programu osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – udzielona może być pomoc w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Czytaj więcej...