Informacja o skróceniu czasu pracy

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYKACH W DNIACH 29 i 30 SIERPNIA 2019r.

Informujemy, że na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), w dniach 29 sierpnia 2019r. oraz 30 sierpnia 2019r. czas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach został skrócony do godz. 14.30 oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej do godz. 17.00.

 

Czytaj więcej...

Rządowy program "Dobry start" -2019r.

Nabór wniosków w ramach programu "Dobry start" w 2019r.

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Więcej informacji w zakładce "rodzina zastępcza"

Czytaj więcej...

Komunikat Aktywny Samorząd

Komunikat

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1.

Czytaj więcej...

Komunikat - Aktywny Samorząd 2019r.

Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2019r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 15 lipca 2019r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.

Czytaj więcej...