Aktywny samorząd 2020r.

Informujemy, że Uchwałą nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020r. zostały przyjęte Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.

Treść dokumentututaj

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Moduł I oraz Moduł II będzie można składać od dnia 1 marca 2020r. w formie papierowej oraz w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON. Do systemu SOW wnioskodawca rejestruje się poprzez stronę PFRON

W przypadku pytań dot. obsługi systemu SOW zapraszamy do skorzystania z infolinii nr 800 889 777 (połączenie bezpłatne), w dni robocze w godz. 9:00-17:00

Nabory wniosków o dofinansowanie w 2020r. zostaną otwarte za pomocą systemu SOW, z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie.

Formularze wniosków będą również umieszczone na witrynie PFRON oraz stronie internetowej PCPR w Rykach.

Wioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w terminach:

Moduł I –  do 31.08.2020r.

Moduł II – do 31.03.2020r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020)

                  do 10.10.2020r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

Czytaj więcej...

Nabór na Doradcę Regionalnego do spraw strategii rozwiązywania problemów

Informujemy, że Fundacja Polskiej Akademii Nauk zatrudni Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (2 osoby w każdym województwie) w ramach projektu STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego nr POWR.02.05.00-00-0217/18.

Ogłoszenie o rekrutacji wraz ze szczegółowym opisem warunków i wymagań na stanowisku oraz regulaminem rekrutacji dostępne jest na stronie internetowej:

http://www.fundacjapan.pl/ogloszenie-o-prace-regionalny-doradca-ds-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych/

Czytaj więcej...

Wnioski w systemie SOW

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020r. można wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)

W celu złożenia wniosków niezbędne są:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie 2019r.

Niech  magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

a blask gwiazd przypomina, że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie…

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!!!

                                                                                                                                  składają                                                                                                                                             

Teresa Flak

Dyrektor

PCPR w Rykach  

oraz Pracownicy

Czytaj więcej...