Boże Narodzenie 2019r.

Niech  magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

a blask gwiazd przypomina, że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie…

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!!!

                                                                                                                                  składają                                                                                                                                             

Teresa Flak

Dyrektor

PCPR w Rykach  

oraz Pracownicy

Czytaj więcej...

Dyżur psychologa w dn. 24.12.2019r.

Informujemy, że w dniu 24.12.2019r. (wtorek)  psycholog Pan Szymon Wojtachnio będzie pełnił dyżur w tut. Centrum do godz. 15.30.  

Czytaj więcej...

Program Stypendialny "Moja Przyszłość"-13 edycja

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza 13 edycję  Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” skierowanego do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

 

Czytaj więcej...

Dobry start w przyszłość

Projekt "Dobry start w przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że Instytut Edukacji i Rozwoju Edyta Kondracka w Kozienicach rozpoczął realizację projektu „Dobry start w przyszłość.”

Projekt ten jest realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Czytaj więcej...