Komunikat- AS Moduł II 2018r.

KOMUNIKAT - MODUŁ II

2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2018r. druki wniosków w ramach MODUŁU II dot. aktualnego semestru/półrocza będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR od 12 marca 2018r. Przyjmowanie wniosków zakończy się 30 marca 2018r. Po ww. terminie wnioskodawcy mogą ubiegać się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Czytaj więcej...

Powiatowa konferencja nt. Pomocy ofiarom przestępstw

Dzień Ofiar Przestępstw – to ustanowione dnia 12 lutego 2003 roku przez Sejm RP polskie święto, obchodzone 22 lutego, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rykach po raz dziewiąty było organizatorem powiatowej konferencji nt. „Pomoc ofiarom przestępstw” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, która odbyła się w dniu 23 lutego 2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Czytaj więcej...

Informacja Prokuratury Rejonowej w Rykach

Zgodnie z informacją Prokuratora Rejowego w Rykach w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać pomoc w Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 19-23 lutego 2018r. w ramach TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki będzie możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych

Czytaj więcej...