Powiatowa konferencja nt. Pomocy ofiarom przestępstw - luty 2020r.

Dzień Ofiar Przestępstw – to ustanowione dnia 12 lutego 2003 roku przez Sejm RP polskie święto, obchodzone 22 lutego, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Ten Dzień przypada w czasie trwania  Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, a w roku bieżącym był to okres od dnia 21 lutego do 28 lutego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach po raz dziesiąty było organizatorem powiatowej konferencji nt. „Pomocy ofiarom przestępstw” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, która odbyła się w dniu 28 lutego 2020 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Czytaj więcej...

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych - 04.03.2020r.

Dnia 04.03.2020r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkań  Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych z powiatu ryckiego.

Spotkanie to rozpoczęło się od uroczystego powitania przez Panią Dyrektor PCPR w Rykach- Teresę Flak wszystkich przybyłych rodzin, poruszony został również temat profilaktyki dotyczącej” KORONAWIRUSA” oraz działań podjętych w tym zakresie.

Tematem przewodnim grupy wsparcia były kwestie dotyczące wychowania dzieci ,tj:                               

„Kary a konsekwencje – Czy warto karać dzieci?”.

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA

Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie występuje koronawirus SARS-CoV-2 niezwłocznie!!!

kontaktuj się telefonicznie z:

1.      Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach  tel. 81/ 865 16 37

2.      Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach tel. Alarmowy po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy 693 977 570

3.       Całodobowa Infolinia 7 dni w tygodniu 800 190 590 

 

PAMIĘTAJ !!!


Często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży dezynfekuj preparatem dezynfekcyjnym- instrukcja

Czytaj więcej...

Aktywny samorząd - nabór wnioskow

Informujemy że od dnia 1 marca 2020r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2020.

Wioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w terminach:

Moduł I –  do 31.08.2020r.

Moduł II – do 31.03.2020r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020)

                 do 10.10.2020r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

Druki wniosków i załączniki w zakładce - Aktywny Samorząd

Czytaj więcej...