Nabór wniosków - Dobry start

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej...

Termin przyjmowania wniosków Moduł I i Moduł II programu Aktywny Samorząd

Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2018r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 23 lipca 2018r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.

Czytaj więcej...

Program DOBRY START

Informujemy, że 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061).

Czytaj więcej...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 30 maja 2018r. odbyły się Powiatowe Obchody Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji spotkały się Rodziny Zastępcze powiatu ryckiego oraz zaproszeni goście : Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Grzegorz Kapusta, Starosta Rycki – Stanisław Jagiełło, Wicestarosta Rycki – Stanisław Włodarczyk oraz Dyrektor PCPR – Teresa Flak, którzy na ręce obecnych złożyli podziękowania za trud i pracę, jaką niosą potrzebującym dzieciom pełniąc funkcję Rodzin Zastępczych.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania, dziękując  za  serdeczność i wytrwałość w pełnionej roli, życząc wielu sukcesów wychowawczych.

Czytaj więcej...