Informacja dot. obsługi petntów w PCPR

Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r. do odwołania Dyrektor PCPR w Rykach przedłużył zakaz bezpośredniej obsługi petentów w tut. Centrum.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez e-usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą elektroniczną.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny pod nr tel. 81 8664 706 lub 81 8654 852

W okresie od 20 kwietnia 2020r. do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach  prowadzi obsługę od 7.30 do 14.00.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielana będzie w formie rozmowy telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18.00 pod nr telefonu: 81 8654 852.

 

Czytaj więcej...

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Dęblinie

Informujemy, że Poradnia Zdrowia Psychicznego w Dęblinie prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla osób wymagających wsparcia psychologicznego.

Nr telefonów: 81 883 06 08, 534 037 258

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne kwiecień 2020r.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych

nadzieją budzącej się do życia wiosny I wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

 

składają

Teresa Flak

Dyrektor PCPR w Rykach

                                                                     oraz Pracownicy

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja dot. zakazu bezpośredniej obsługi petentów

Informujemy, że od dnia 31 marca na okres do 17 kwietnia 2020 r. Dyrektor PCPR w Rykach przedłużył zakaz bezpośredniej obsługi petentów w tut. Centrum.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez -usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą elektroniczną.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

W okresie od 31 marca do 17 kwietnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach  prowadzi obsługę od 7.30 do 14.00.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielana będzie w formie rozmowy telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18.00.

Czytaj więcej...