Zmiany zasad programu Aktywny Samorząd

Komunikat dot. programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, że Uchwałą Nr LIII/329/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 16 września 209r. zostały przyjęte zmiany zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd w ramach Modułu I i Modułu II finansowanego ze środków PFRON w 2019r. 

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach Modułu II oraz załącznik nr 4 dot. zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Informacje dot wprowadzonych zmian oraz druki wniosków i załączników do pobrania w zakładce „Aktywny samorząd”.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP  może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach Modułu II w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON. Do systemu SOW wnioskodawca rejestruje się poprzez stronę PFRON.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek elektronicznie mogą  ubiegać się o zwiększenia kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dodatkowo o kwotę nie więcej niż 800 zł.

W PRZYPADKU PYTAŃ DOT. OBSŁUGI SYSTEMU SOW

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z INFOLINII NR 800 889 777 (POŁĄCZENIE BEZPŁATNE)

W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00-17:00