Informacja o skróceniu czasu pracy

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYKACH W DNIACH 29 i 30 SIERPNIA 2019r.

Informujemy, że na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), w dniach 29 sierpnia 2019r. oraz 30 sierpnia 2019r. czas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach został skrócony do godz. 14.30 oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej do godz. 17.00.