Rządowy program "Dobry start" -2019r.

Nabór wniosków w ramach programu "Dobry start" w 2019r.

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Więcej informacji w zakładce "rodzina zastępcza"