Komunikat Aktywny Samorząd

Komunikat

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1.

Adresatami ww. wsparcia są osoby:

- posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- zatrudnione lub uczące się lub posiadające opinię eksperta PFRON potwierdzającą pozytywne rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie- w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione
- z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Aktywny samorząd.