Powiatowy Dzień Rodziny 2019r.

Za  wielkie serce, wytrwałość, konsekwencję, empatię oraz poświęcenie na rzecz dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych - dzień 30 maja został ustanowiony przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej dniem rodzicielstwa zastępczego.

Dnia 5 czerwca bieżącego roku zostały zorganizowane Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Powiatowy Dzień Rodziny’. Obchody tego święta już na stałe wpisały się w kalendarz imprez Powiatowych.Po raz jedenasty organizatorem uroczystości z okazji tego święta było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Rozpoczynając piknik rodzinny Pani Teresa Flak Dyrektor Centrum powitała zaproszonych gości: Panią Monikę Kośmińską -Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, Pana Dariusza Cenkla - Wicestarostę Powiatu Ryckiego, Pana Karola Zagożdżona - Członka Zarządu, Panią Urszulę Banach - Kierownika Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie oraz media lokalne. Najgoręcej i najczulej zostały powitane rodziny zastępcze z terenu Powiatu Ryckiego razem z przybyłymi na tę uroczystość dziećmi.

Licznie przybyłe rodziny zastępcze były adresatami podziękowań za wielkie serce, wytrwałość, konsekwencję, empatię i wielkie poświęcenie dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Wyrazicielem podziękowań był Pan Dariusz Cenkiel Wicestarosta, który w imieniu własnym i Pana Dariusza Szczygielskiego - Starosty Ryckiego pięknymi słowami podziękował mówiąc, jak ważna jest rodzina, jak trzeba ją mocno pielęgnować i troszczyć się o każdą osobę. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Wicestarosta Rycki, Członek Zarządu i Dyrektor PCPR wręczyli wszystkim rodzinom zastępczym adresy okolicznościowe oraz upominki dla każdego dziecka.

Kolejnym punktem programu były występy artystyczne dzieci z rodzin zastępczych oraz przemówienia zaproszonych gości. Atrakcją tego święta było zwiedzanie ogrodu Daglezja w Rykach przy ulicy Zielonej. Pan Artur Maj właściciel tego pięknego miejsca w sposób bardzo interesujący opowiadał o roślinach znajdujących się w tym ogrodzie, które często sprowadzane są z różnych zakątków świata. Wspaniałe miejsce, różnorodne rośliny, cudowni ludzie którzy chcieli się tym miejscem podzielić z naszą „powiatową rodziną”.

Bardzo gorąco dziękujemy Pani Małgosi i Panu Arturowi Majom za to, że zaprosili nas do siebie, udostępnili nam i umożliwili zwiedzanie ogrodu.

Po zakończonym spacerze po ogrodzie, Pani Małgosia Maj poprowadziła „Warsztaty młodego ogrodnika” dla dzieci z rodzin zastępczych. Każde z dzieci otrzymało w prezencie roślinę, którą wcześniej  przesadzało. Później odbyły się konkursy związane z tematyką miejsca, w którym przebywaliśmy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach i warsztatach otrzymały nagrody, bądź nagrody pocieszenia oraz dyplomy uczestnictwa we wspomnianych warsztatach.

Na zakończenie spotkania pieczono kiełbaski przy ognisku. Był to cudowny czas na rozmowy, żarty, dowcipy, jak również dzielenie się wspomnieniami z rodzinami zastępczymi, dziećmi i zaproszonymi gośćmi.

Wspólnie spędzony czas został uwieczniony na pamiątkowych zdjęciach. Podczas spotkania kosztowaliśmy różne smakołyki i przekąski przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach a także lody, które dały wytchnienie od panującej tego dnia bardzo wysokiej temperatury.

Dyrektor Centrum powiedziała ,że "nam zawsze świeci słońce, bo podczas 11 kolejnych lat, w których obchodzone były uroczyści z okazji tego święta zawsze była piękna pogoda. Myślę że każda z tych rodzin i każde dziecko zasługuje na radość i szczęście”.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Powiatowego Dnia Rodziny składamy:

Państwu Małgorzacie i Arturowi Majom – Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej w Rykach

Pani Monice Kośmińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Rykach

Panu Jerzemu Pyzie - Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach

KALNEX Sp.j  w Dęblinie – Z. i W. Kalbarczyk  

Pani Janinie Kłos - Prezesowi Banku Spółdzielczego w Rykach

Panu Krzysztofowi Korzeneckiemu - Dyrektorowi Banku PKO BP Oddział w Rykach

Pani Janinie Pryjomskiej - Hurtownia Mrożonek i Lodów w Rykach

Panu Markowi Wojtasiowi – Sala Bankietowa „Wisełka” w Stężycy

Panom Markowi Gąsce i Andrzejowi Gąsce – Piekarnia HEGA w Rykach

Agencji Reklamowej FLEXIO w Rykach

Panu Gerardowi Porowskiemu- Prezesowi Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów w Rykach

Agencji Reklamowej MOSAIC STUDIO  w Rykach