Aktywny samorząd - Moduł II 2019r.

KOMUNIKAT – Aktywny Samorząd MODUŁ II 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019r. druki wniosków w ramach MODUŁU II dot. aktualnego semestru/półrocza są dostępne na stronie internetowej w zakładce Aktywny samorząd oraz w siedzibie PCPR od 1 marca 2019r.

 

Przyjmowanie wniosków zakończy się 30 marca 2019r. Po ww. terminie wnioskodawcy mogą ubiegać się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.