Informacja o skróconym czasie pracy w PCPR

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY W POWIATOWY CENTRUM POMOCY RODZINIE  W RYKACH

Informujemy, że na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.), w dniach 10 czerwca 2019r. - 14 czerwca 2019r. czas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach został skrócony do godz.14:30 - Zarządzenie Dyrektora PCPR w Rykach