Rehabilitacja 25 plus

Informujemy jednostki edukacyjne, że zgodnie z terminami proceduralnymi zbliża się drugi nabór wystąpień o przyznanie środków na realizację programu PFRON "Rehabilitacja 25 plus" w roku szkolnym 2020/2021.

Adresatami programu mogą być podmioty prowadzące na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.):

1. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

2. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

3. Szkołę specjalną przysposabiająca do pracy.

Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta została ustalona na poziomie 2 500 zł.

Wnioski należy składać w okresie od dnia 22 czerwca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. do Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Władysława Kunickiego 59, 20-422 Lublin.