Wyposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt komputerowy

Informujemy, że na podstawie badania pn. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie pandemii” przeprowadzonego przez PFRON w maju br.  stwierdzono, że większość osób niepełnosprawnych radzi sobie w czasie pandemii wykorzystując w dużym stopniu dostęp do komputera i Internetu.

Wyposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt komputerowy w czasie ograniczenia kontaktów z innymi osobami i zagrożenia zdrowia, ma obecnie dodatkowy, szczególny walor. Sprzęt komputerowy staje się niezbędnym narzędziem do zdalnego pobierania nauki, wykonywania pracy, korzystania z usług medycznych czy jakże potrzebnych w czasie pandemii – kontaktów z rodziną i znajomymi.

Jednym z działań, które mają szansę poprawić sytuacje osób niepełnosprawnych w trudnym okresie pandemii jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze wsparcia w postaci likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach realizowanego przez tut. Centrum programu „Aktywny Samorząd” Obszar B.

 

W ramach ww. programu beneficjenci z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej, spełniający warunki udziału w programie, mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt elektroniczny, jego elementów oraz oprogramowanie.

Informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją osób niepełnosprawnych w czasie pandemii oraz w celu umożliwienia im włączenia się do społeczeństwa informacyjnego wnioski złożone w Obszarze B programu „Aktywny Samorząd” będą traktowane priorytetowo.

Druki wniosków oraz szczegółowe  informacje nt. programu „Aktywny samorząd” znajdują się w zakładce „Aktywny samorząd”.